Sunday, October 28, 2012

ปูนทีพีไอปูนทีพีไอ TPI
เป็นปูนที่มีชื่อเสียงและ ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทย ติดตลาดของประเทศไทยมายาวนานผลิตโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  ปูนทีพีไอเป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด จำหน่ายและส่งมอบปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพและ ยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายคุณภาพ 
" มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่ายปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพ "


จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก ทีพีไอ
กดที่รูปเพื่อดูสินค้า
ปูนทีพีไอจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  นอกจากจำหน่ายปูนซีเมนต์และ ปูนผสมสำเร็จรูปแล้วยังมีความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมอีกด้วย โดยการปรับปรุง และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้อย่าง ต่อเนื่องโดยถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญของบริษัท ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซีเมนต์ได้รับใบรับรองในระบบการ จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ AJA ประเทศอังกฤษ โดยบริษัทได้ทำการการลดมลพิษ ที่แหล่งกำเนิดการใช้ถ่านหินบิทูมินัสที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำการตรวจ สอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำจัดฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ทุกหน่วยผลิตและ เครื่องดักอากาศแบบถุงกรองในบริเวณจุดรับและขนถ่าย วัตถุดิบและบริเวณไซโลมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ อากาศ คุณภาพน้ำเสียงและ แรงสั่นสะเทือน เป็นต้น